Jasenovo drvo

Trenutno radimo na stolu i klupama od Jasenovog drveta. Zbog svoje izvanredne teksture, jačine i elastičnosti, Jasen često koristimo kod proizvodnje nameštaja.

Kako bi naglasili teksturu ovog drveta, koristimo specijalna ulja za drvo, koja nanosimo posle finalne obrade.