Rustični krevet od punog drveta

Ovih dana, krenuli smo sa izradom rustičnog kreveta od punog drveta, dimenzija 200x180cm. 

Svi elementi ovog kreveta su ručno obikovani, a sa ciljem da se što više naglasi prirodni oblik dasaka i stubova, od kojih je krevet napravljen.

Trenutno su svi elementi finalno obrađeni, nakon čega sledi spajanje i finalno premazivanje.