Sofra i tronožac - Narodni Muzej Kruševac

Detalj sa postavke Narodnog Muzeja Kruševac, povodom međunarodne manifestacije "Noć Muzeja"